จัดฟันบางนา: ความเสี่ยงในการรักษาด้วยการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม

จัดฟันบางนา: ความเสี่ยงในการรักษาด้วยการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม การรักษาด้วยการผ่าตัดฟังรากฟันเทียม ในอดีตยังไม่เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย นั่นก็เพราะว่ายังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการรักษาที่จะทำให้ผลการรักษามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน การรักษาด้วยการผ่าตัดฟังรากฟันเทียมเป็นที่นิยมมาก สำหรับผู้ที่มีปัญหาสูญเสียฟันธรรมชาติไป การฝังรากฟันเทียม เป็นวิธีการทดแทนฟันธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเทียบกับแต่ก่อนนั้นวิธีการรักษาเพื่อทดแทนฟัน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสวมใส่ฟันปลอม ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงไม่ต้องเผชิญต่อภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

แต่วิธีการสวมใส่ฟันปลอม ก็ยังมีผลข้างเคียงหรือปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการขยับของฟันปลอมอาจจะส่งผลให้พูดไม่ชัดหรือฟันปลอมหลุดได้ง่าย และปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งก็จะทำให้รับประทานอาหารได้อย่างไม่เต็มที่ แต่หากเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมแล้ว จะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถใช้งานรากฟันเทียมได้เทียบเท่ากับฟันธรรมชาติ และจะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบุคลิกภาพทำให้กลับมามีรอยยิ้มที่สวยงาม มั่นใจ อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความสะอาดของช่องปากและฟันให้มากเป็นพิเศษ ปฏิบัติตัวภายหลังจากการรักษา ด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าหากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อาจจะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาเกิดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฝังรากฟันเทียมได้

ซึ่งภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยการผ่าตัดฟังรากฟันเทียมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคน แต่หากผู้เข้ารับการรักษามีการดูแลตัวเองปฏิบัติตัวภายหลังจากการรักษา ตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้ลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดก่อนที่เข้ารับการรักษานั่นก็คือภาวการณ์ติดเชื้อ ในบริเวณที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม ถ้าหากบริเวณที่สูญเสียฟันที่จะเข้ารับการฝังรากฟันเทียม มีการติดเชื้อหรือสูญเสียฟันไป เนื่องจากภาวการณ์ติดเชื้อ เช่น โรคปริทันต์ จะทำให้เกิดการทำลายขอบกระดูกซึ่งจะทำให้การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม มีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

นอกจากภาวการณ์ติดเชื้อต่างๆ แล้ว สภาพของฟันข้างเคียงก็ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกัน หากฟันข้างเคียงหรือบริเวณที่สูญเสียฟันได้ทำการครอบฟันการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมก็อาจจะทำให้เกิดอาการเหงือกร่นตามมาได้ จะส่งผลทำให้ขอบของครอบฟัน ขึ้นมาอยู่เหนือขอบเหงือก ซึ่งภาวะนี้ทันตแพทย์จะทำการแจ้งผู้เข้ารับการรักษาก่อนเริ่มการรักษา นอกจากนี้ความเสี่ยงในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ก็มีสาเหตุมาจากข้อจำกัดในการรักษาเช่นเดียวกัน ผู้เข้ารับการรักษาที่มีภาวะเบาหวานหรือกลุ่มผู้เข้ารับการรักษาที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราจัด ก็จะส่งผลให้มีความเสี่ยงในการรักษา ดังนั้น การดูแลตัวเองและความสะอาดของช่องปากถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษามีผลการรักษาที่สำเร็จและมีประสิทธิภาพในการใช้งานรากฟันเทียม

สำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงภัย หลังจากการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำความสะอาดช่องปากและฟันให้ถูกวิธี เช่น การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน โดยจะต้องทำความสะอาดช่องปากหลังจากมื้ออาหารและก่อนนอน ควรระมัดระวังในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหาร ภายหลังจากที่เราฝังรากฟันเทียมไปแล้ว การเคี้ยวอาหารอาจจะทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากรากฟันเทียมกับกระดูกฟันยังไม่ประสานตัวกันอย่างสนิท เพราะฉะนั้นผู้เข้ารับการรักษาควรหลีกเลี่ยง การเคี้ยวอาหารที่มีความแข็ง เพื่อรักษารากฟัน

นอกจากนี้ ควรงดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจจะส่งผลต่อบาดแผล ที่ทำการฝังรากฟันเทียมทำให้มีอาการหายช้าและเลือดไหลไม่หยุด นอกจากนี้การเลือกใช้รากฟันเทียมที่มีคุณภาพและเลือกทำรากฟันเทียมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็เป็นการสร้างความปลอดภัยและไม่มีปัญหาในภายหลังและผู้เข้ารับการรักษาจะต้องเข้าพบทันตแพทย์ ตามที่ทันตแพทย์นัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษา หากใครสนใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฟังรากฟันเทียมเพื่อที่จะได้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง รวมไปถึงกลับมามีรอยยิ้มที่สวยงามเป็นธรรมชาติ สามารถขอคำแนะนำกับทางคลินิกได้

เพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรากฟันเทียมมีประสบการณ์ทางด้านทันตกรรมอย่างยาวนาน รวมไปถึงการทำทันตกรรมด้านอื่นๆ ทางเราก็มีทันตแพทย์คอยให้คำแนะนำเพราะเราเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ครบวงจรและมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ จากการการันตีด้วยประสบการณ์อันยาวนานของทีมทันตแพทย์ ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำก่อนเข้ารับการรักษาเพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการรักษาจะมีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน

Scroll to Top