บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดลับฆ่าเชื้อในบ้าน ช่วงโควิดให้ได้ผลดี

บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดลับฆ่าเชื้อในบ้าน ช่วงโควิดให้ได้ผลดี ในเรื่องของความสะอาด ภายในบ้าน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรา เพราะถ้าหากบ้านของเราเต็มไปด้วยเชื้อโรค ก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้ง่าย ยิ่งถ้าในบ้านมีเด็กและผู้สูงอายุด้วยแล้ว ยิ่งไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน การทำความสะอาดบ้าน ถือว่าเป็นงานหลักที่แม่บ้านทุกๆ บ้านต้องทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้บ้านที่เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโรคของทุกคนในครอบครัว และเพื่อให้ห่างไกลเชื้อโรคและฝุ่นละอองต่างๆ